Sep 21, 2020

Pandemin och nya IT-lösningar förändrar fastighetsbranschen

Genom Covid-19 pandemin har vi snabbt vant oss vid att arbeta hemifrån. Efter pandemin kommer kontoren stå halvtomma och tack vare innovativa tekniska lösningar kan hyresgästerna göra stora besparingar. Ett företag med 1000 personer i Stockholm eller andra internationella storstäder kan spara över 50 millioner kronor per år i kontorskostnader.

Många anställda och företag har under pandemin upptäckt att det finns vissa fördelar med att arbeta hemifrån. Anställda beskriver att de blivit mer effektiva och sparar restid till och från arbetet. Men de flesta av oss kan nog också skriva under på att vi saknar den sociala dynamiken och energin som finns när man träffas på kontoret och i fysiska möten.

Hur kommer då kontoren se ut efter pandemin? Den gängse uppfattningen är att företagen nu börjar ställa om mot att medarbetarna vill arbeta hemifrån fler dagar i veckan än tidigare. Detta kommer göra att kontoren kommer stå halvtomma. Redan innan pandemin fanns det internationella studier som visade på att arbetsplatser endast utnyttjades till 50%, under kontorstid. Efter pandemin kommer denna siffra bli ännu lägre. Det finns då en stor risk att kontoren kommer upplevas energilösa och tråkiga samt att personalen inte ser någon större anledning att åka dit.

De allt tommare kontoren skapar också en stor besparings-möjlighet för företagen. I många företag står kontoret för den näst största kostnaden, efter personalkostnaden. Som exempel kan nämnas att en kontorsplats i en storstad, som London eller New York, kostar uppåt 250,000 SEK per år och i Stockholms centrala delar över 100,000 kronor per år.

Om företagen skulle halvera sina kontorsytor skapar det en enorm besparing. Ett företag på 1000 personer i Stockholm skulle kunna minska sina kostnader med 50 millioner kronor och New York eller London med 250 millioner kronor. Detta samtidigt som man skapar ett attraktivare kontor med högre energi.

Med endast hälften så många kontorsplatser som antalet anställda behöver man styra när personalen kommer in till kontoret. Team och kollegor behöver vara inne på kontoret samma dag samtidigt som man behöver sprida över veckans dagar när de olika teamen är inne på kontoret. Hur styr man då detta i ett företag med flera hundra anställda?

Vi på Flowscape, ett svenskt Proptech bolag, har utvecklat en lösning för denna kontorsutveckling. Med endast hälften så många platser som anställda behövs effektiva IT-verktyg för att hjälpa medarbetarna att planera veckan. Med Flowscapes system kan företaget enkelt styra vilka team som skall komma in olika veckodagar och de har även möjlighet att styra var de skall sitta. Man kan också i verktyget överlåta planeringen fritt till de anställda att välja vilka dagar de skall träffas på kontoret. Smarta regler i verktyget säkerställer att alla har lika möjligheter att komma in till kontoret och att kontoret aldrig blir överfullt.

Flowscape har redan idag system installerade i mer än 30 länder och tog i början på 2020 in 30 MSEK i tillväxtkapital för att ytterligare accelerera sin internationella tillväxt. Kontoret i USA öppnas under oktober och kontoret i London har förstärkts med en heltidssäljare och tekniskt kundansvarig. Flowscape är noterat på Spotlight Stock Market under namnet FLOWS.

Vill du läsa mer?