full bleed image - Philips panel

Flowscapes prognos för den framtida marknaden

Hur pandemin gjorde smarta kontorslösningar ’Mainstream’

Begreppet ”flexibelt arbete” utvecklades under 2020 från en futuristisk trend till konkret verklighet. Rörelsen mot flexibelt arbete skapar nu nya möjligheter för digitala lösningar som hanterar kontorsresurser och personalflöden. Flowscape är en av de ledande aktörerna inom Smart Office-segmentet och uppskattar att efterfrågan på SaaS-lösningar för kontorshantering kommer att se sin största ökning någonsin under 2022 och 2023.

Flexibelt arbete har varit en globalt växande trend det senaste decenniet och pandemin har snabbt accelererat denna utveckling. Nyligen svarade så mycket som 73% av företagsledarna att flexibelt arbete kommer att vara en del av deras långsiktiga strategi efter Covid-19 (1), vilket är en massiv ökning jämfört med endast några år sedan. Även medarbetarna delar denna syn och enligt en studie utförd under 2020 vill över hälften av alla kontorsarbetare fortsätta jobba hemifrån två till tre dagar i veckan (2).

”Dom kunderna vi har kontakt med ser inte längre fasta arbetsplatser som en hållbar och långsiktig strategi. Även om man vill behålla kontoren så har vinsten av hemarbete fått många att tänka om. Idag är nästan alla överens om att kontoren behöver göras om för att möta de krav och önskemål som anställda idag sätter på flexibilitet”, säger Peter Reigo, VD på Flowscape.

Pandemin har inte bara väckt intresse för begreppet flexibelt arbete, utan har också belyst möjligheten för företag att minska kontorsytor och lokalkostnaderna (1). Många har nu insett att det finns stora summor att spara på reducerade ytor, och nya enkätundersökningar visar på att företagsledare planerar att minska sina kontorsytor med 30% i genomsnitt (3). Eftersom kontorsplatser, beroende på läge, oftast kostar 50-250 tusen kronor årligen per anställd kan rörelsen mot flexibla arbetsplatser resultera i massiva besparingar för bolag världen över.

År 2022 och 2023 kommer minskning av kontorsytor således vara en av bolagens viktigaste strategier för att reducera kostnader och öka konkurrenskraften. För att fullfölja den resan är digitala lösningar nödvändiga. Programvara behövs för att möjliggöra bokning av arbetsplatser och parkeringsplatser, analys av hur kontoren används samt lösningar för att säkerställa att team är inne samma dagar i veckan och får sitta tillsammans. Med rätt lösningar kommer det gå att optimera nyttjandet av lokalerna och samtidigt skapa ett effektivt flöde för personalen.

Smart Office-lösningar har tidigare nästan uteslutande inriktat sig till stora internationella företag med flera kontor. De senaste studierna som gjorts om ämnet tyder på att Smart Office-segmentet kommer att se en betydande ökning i efterfrågan de kommande åren. Idag får vi förfrågningar från små och medelstora företag som aldrig tidigare, vilket ger oss möjlighet att etablera oss på nya marknader. ” Säger Peter Reigo, VD på Flowscape.

Flowscape var en av pionjärerna när de utvecklade sin Smarta Office-produkt 2013 och har sedan dess varit en av de drivande innovatörerna i denna marknad. Flowscape är ett av de ledande bolagen på den nordiska och europeiska marknaden med stark expansionstakt i USA. På Flowscapes kontor i Stockholm, Sofia, London och San Francisco märks det tydligt att pandemin enbart ökat efterfrågan och behovet av smarta kontorslösningar. Den största ökningen beräknas dock inträffa under 2022 och 2023 när majoriteten av kontoren runt om i världen börjar se över sina kontors-strategier för framtiden.

Vi kan redan se att pandemin har förändrat uppfattningen av hur kontor ska användas. Detta är en enorm förändring som vår bransch bara kan vinna på. Det uppskattas att 20-25% av den globala arbetskraften kan arbeta hemifrån 3-5 dagar i veckan (3) vilket ger Smart Office segmentet en tillväxtpotential på flera miljarder dollar. Flowscape är väl positionerat på den europeiska marknaden och expanderar snabbt i USA och globalt. Om dessa nuvarande trender kvarstår förväntar vi oss att se en stor ökning av ordrar och affärer de kommande åren.” Säger Peter Reigo, VD på Flowscape.

Vill du läsa mer?

Läs mer här beroende på vilket inehållet du är intresserad av.

Om Flowscape

Flowscape är ett Prop-Tech-bolag med en världsledande lösning för social distansering på kontoret, optimering av kontorsytor och en effektivare arbetsdag. Lösningen använder de senaste IoT-sensorerna och inomhuspositionerings-teknologin för att skapa en toppmodern SaaS-lösning för smarta kontor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor samt analys av ytornas nyttjande. Flowscape har även ett kommunikationsverktyg för effektiv områdesspecifik kommunikation till personer i byggnaden eller personer inom ett område i händelse av en kris. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sofia, San Fransisco och London.

flowscape logo flower

VDs Anförande årsstämma 2021

Källor

(1) Barkham, R. o.a., 2020. 2020 GLOBAL OCCUPIER SENTIMENT SURVEY: The Future of the Office, u.o.: CBRE, INC. Available at: https://www.cbre.com/research-and-reports/The-Future-of-the-office-2020-Global-occupier-sentiment-survey [Använd 19 07 2021]

(2) Smith, Y. R. & Samen, K. K., 2020. TIME TO TRANSFORM: Workplace Post-Covid 19: Trends, Predictions, Facts, u.o.: KKS Savills. Available at: https://pdf.savills.com/documents/KKS-Savills_Time-to-Transform.pdf [Använd 19 07 2021]

(3) Lund, S. o.a., 2021. The future of work after COVID-19. [Online] Available at: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-19 [Använd 19 07 2021].