Press release
Flowscape Technology

Press releases

Flowscape vinner affärer med myndighet i Sverige

24 MARS 2023

En svensk myndighet med höga säkerhetskrav väljer Flowscape som sin rumsbokningslösning. Ordervärdet första året är SEK 986,000 (88,130 Euro) och därefter SEK 161,500 (14,450 Euro) årligen återkommande intäkter

Flowscape vinner affär i Sverige

28 FEB. 2023

Ett stort svenskt bolag utökar sin Flowscape installation för att stödja sitt hybrida arbetssätt till fler kontor. Ordervärdet första året är 148,000 SEK och därefter 28,900 SEK årligen återkommande intäkter

Stort nordamerikanskt företag expanderar med Flowscape

22 FEB. 2023

En nordamerikansk kund fortsätter att expandera sin Flowscape-installation med fem nya kontor i Nordamerika. Flowscape är ett kritiskt verktyg för kunden att analysera sina kontors nyttjande (https://flowscapesolutions.com/solutions/workplace-analytics) och  hybrida arbetssätt (https://flowscapesolutions.com/). Ordervärdet första året är 290,000 SEK och därefter 80,000 SEK årligen återkommande

Rättelse: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande - Bokslutskommuniké 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2022 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.Nr. 556725-4866

21 FEB. 2023Regulatorisk

Flowscape Technology AB (publ) utfärdar en rättelse av pressmeddelandet som publicerades tidigare idag. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Följande text skulle ha varit med i pressmeddelandet: "Denna information är sådan insiderinformation som Flowscape Technology AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 2 februari 2023 kl. 08:20 CEST." Nedan publiceras det korrekta pressmeddelandet i sin helhet. Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – december 2022. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Bokslutskommuniké 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2022 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.Nr. 556725-4866

21 FEB. 2023Regulatorisk

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – december 2022. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Flowscape vinner affär med bank i Baltikum

10 FEB. 2023

En snabbväxande statlig bank i Baltikum har valt Flowscape för det nya hybrida arbetssättet (https://flowscapesolutions.com/). Ordervärdet första året är 12,200 Euro (136,800 SEK) och därefter 7,400 Euro (83,000 SEK) årligen återkommande intäkter