Press release
Flowscape Technology

Press releases

Flowscape vinner order för huvudkontor i London

22 SEP. 2023

Ett stort globalt företag bygger om sitt brittiska huvudkontor i London och utökar Flowscapes lösning för att managera kontoret. Kunden vill skapa framtidens hybrida kontor där personalen älskar att arbeta, samtidigt som ytorna används på ett energieffektivt sätt. Ordervärdet första året är 70,380 GBP (970,000 SEK) och därefter 16,930 GBP (230,000 SEK) årligen återkommande.

Stort nordamerikanskt bolag utökar Flowscapelösning

15 SEP. 2023

Ett stort globalt konsultbolag utökar, med Flowscape's smarta USB-sensorer, på tre större nordamerikanska kontor, inklusive sitt globala huvudkontor. Målet är att få noggrann data för användningen av kontoren samt stödja sina anställda med smarta lösningar för arbetsplatsförvaltning. Ordervärdet första året är 2,2 MSEK, och därefter 442 TSEK årligen återkommande.

Delårsrapport 1 JANUARI – JUNI 2023 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.Nr. 556725-4866

17 AUG. 2023Regulatorisk

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – juni 2023. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Flowscape rekryterar ny CFO

3 JULI 2023

Peter Eriksson börjar som CFO från 14 augusti 2023 och stärker bolagets ledningsgrupp med sin bakgrund inom finansiering, organisationsförändring och strategi.

Kommuniké från årsstämma 2023 i Flowscape Technology AB (publ)

1 JUNI 2023

Idag, den 1 juni, hölls årsstämma i Flowscape Technology AB (publ). Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Delårsrapport 1 JANUARI – 31 MARS 2023 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.Nr. 556725-4866

19 MAJ 2023Regulatorisk

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – mars 2023. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.