Press release
Flowscape Technology

Press releases

Flowscape vinner kontrakt med stort finskt bolag

23 FEB. 2024

Ett stort finskt bolag väljer Flowscape som leverantör för smarta kontorslösningar till sina kontor i Europa. Ordervärdet för de tre initiala kontoren uppgår första året till 147,000 Euro (1 650,000 SEK) och därefter 64,000 Euro (745,000 SEK) årligen återkommande.

Bokslutskommuniké 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2023 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.Nr. 556725-4866

21 FEB. 2024Regulatorisk

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – december 2023. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Flowscape utökar affär i UK

16 FEB. 2024

En befintlig kund har valt att utöka sin smarta kontorslösning med sensorer för att med exakthet kunna mäta kontorsbeläggningen på ett av sina kontor i London. Ordervärdet uppgår första året till 16,000 GBP (220,000 SEK) och därefter 5,700 GBP (78,000 SEK) årligen återkommande.

Flowscapes Nordamerikachef lämnar bolaget

9 FEB. 2024

Flowscapes Nordamerikachef Magnus Arildsson, lämnar Flowscape med sista arbetsdag 26 april i år. Rekryteringen av en ersättare har påbörjats.

Flowscape vinner affär i Kanada

2 FEB. 2024

Ett globalt konsultbolag har valt Flowscape som bokningssystem för att stödja sitt hybrida arbetssätt på ett kontor i Kanada. Ordervärdet uppgår första året till 65,000 CAD (505,000 SEK) och därefter 18,000 CAD (154,000 SEK) årligen återkommande.

Flowscapes lösning för hybrida kontor vinner order i Sverige

25 JAN. 2024

Ett svenskfinskt bolag har valt Flowscapes smarta kontorslösning för att stödja rumsbokning och uppföljning. Ordervärdet uppgår första året till 380,000 SEK och därefter 136,000 SEK årligen återkommande intäkter.