Press release
Flowscape Technology

Press releases

Delårsrapport Q1 2024

16 MAJ 2024Regulatorisk

1 JANUARI – 31 MARS 2024 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.Nr. 556725-4866   Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – mars 2024. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Flowscape vinner två nya kontrakt hos befintlig kund

15 MAJ 2024

Ett stort finskt bolag, som tidigare valt Flowscape som leverantör för smarta kontorslösningar till sina kontor i Europa, utökar nu med ytterligare två kontor. Ordervärdet uppgår första året till 105,000 Euro (1 230,000 SEK) och därefter 50,000 Euro (585,000 SEK) årligen återkommande.

Tidigarelagt publiceringsdatum för kvartalsrapport

13 MAJ 2024

Flowscapes kvartalsrapport för första kvartalet 2024 presenteras 16 maj 2024.

Kallelse till årsstämma i Flowscape Technology AB (publ)

17 APR. 2024

Aktieägarna i Flowscape Technology AB (publ), org.nr 556725-4866 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tordagen den 16 maj 2024 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 64 i Stockholm.

VDn för Flowscape byter roll i bolaget

19 MARS 2024Regulatorisk

Peter Reigo byter efter 13 framgångsrika år som VD för Flowscape Technology AB roll i Bolaget. Hans nya roll blir att ansvara för produktledning och försäljning till stora kunder. Detta är ett led i att stärka upp centrala delar i bolaget inför fortsatt expansion.

Flowscape vinner kontrakt i USA

11 MARS 2024

En befintlig kund har valt att utöka sin smarta kontorslösning till ett kontor i Los Angeles, Kalifornien. Ordervärdet uppgår första året till 28,900 USD (297,500 SEK) och därefter 7,800 USD (80,000 SEK) årligen återkommande.