Business building with sky light
Flowscape Governance

Corporate Governance

On the board

Per Adolfsson

Chairman since 2023

Född 1960

Civilingenjör från KTH och WPI i USA.
Styrelseledamot sedan 2022
Nationalitet: Sverige
Pågående uppdrag: Styrelseledamot I Precio Fishbone, Datema Holding AB samt Avensia AB.
Tidigare uppdrag: VD på Softronic AB, Avega Group AB, Bisnode Sverige AB samt Microsoft Sverige AB
Aktieinnehav: (Flowscape, per 2022-11-22) 62 500 aktier privat, motsvarande 0,32 procent av Bolagets röster och kapital. 10 033 teckningsoptioner privat. 

Oberoende gentemot bolaget och aktieägare

Image of Peter Reigo, Flowscapes CEO

Peter Reigo

Board member since 2018

Född 1969

Tec. Lic. and M.Sc. degree från KTH i Stockholm.
Styrelseledamot sedan 2018
Nationalitet: Sverige
Pågående uppdrag: Medgrundare och VD för Flowscape. Styrelseledamot i Reigo Invest AB samt styrelsesuppleant i Nybrokliniken AB och Karla Dental AB.
Aktieinnehav: (Flowscape, per 2022-11-22) 4 299 773 aktier via bolag, motsvarande 21,95 procent av Bolagets röster och kapital. 33 446 teckningsoptioner privat.

Inte oberoende gentemot bolaget och aktieägare

Christian Söderlind

Board member

Född 1982

Civilingenjör i IT från Linköpings Universitet.
Nationalitet: Sverige
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Inkopio AB, styrelseledamot i Teidu AB samt grundare av SaaS -bolaget Inkopio
Tidigare uppdrag: Grundare av Saas –bolaget Inkopio
Aktieinnehav: (Flowscape, per 2022-11-22) 16 026 aktier privat, motsvarande 0,08 procent av Bolagets röster och kapital. 10 033 teckningsoptioner privat. 

Oberoende gentemot bolaget och aktieägare

Viktor Heide

Board member

Född 1992

Examen i Service Management från Copenhagen Business Academy
Nationalitet: Danmark
Pågående uppdrag: Grundare samt COO på danska Saas-bolaget Contractbook
Aktieinnehav: (Flowscape, per 2022-11-22) 10 033 teckningsoptioner privat. 

Oberoende gentemot bolaget och aktieägare

Other

Henrik Boman

PWC - Chartered Accountant - Partner

At the Annual General Meeting 2020 PWC was elected as Auditor until the Annual General Meeting 2021.

PWC and Henrik Boman have had this assignment since the Annual General Meeting 2016.

PWC Sweden AB
Kista Science Tower, Färögatan 33
164 51 Kista
Sweden
www.pwc.se

Skills Corporate Finance

Certified adviser

ca@skillscorp.se
08-517 082 40

Management

Image of Peter Reigo, Flowscapes CEO

Peter Reigo

CEO/Founder

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2018.

Board member since 2018

Utbildning: Master of Science i maskinteknik och en Teknologie Licentiat inom mekatronik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: 13 år på Ericsson inom produktutveckling och produktion i olika projektledar- och chefsbefattningar samt fyra år på Scania som industridoktorand inom produktutveckling. På Ericsson lärde sig Peter ledarskap och hur avancerade produkter och system kan utvecklas och industrialiseras med både mjukvara och hårdvara. Grundare av Flowscape. 

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag: Verkställande direktör på Flowscape AB sedan 2011. VD och styrelseledamot i Reigo Invest AB samt styrelsesuppleant i Nybrokliniken AB och Karla Dental AB. 

Innehav i Flowscape (eget och närståendes): 4 299 773 aktier via bolag, motsvarande 21,95 procent av Bolagets röster och kapital. 33 446 teckningsoptioner privat.

CFO at Flowscape

Peter Eriksson

CFO

Född 1988. Anställd sedan 2023

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi från Internationella Handelshögskola i Jönköping. Masterexamen i företagsekonomi från Copenhagen Business School.

Erfarenhet och betydande sysselsättning:
Kommer senast från rollen som Global Business Control Manager på Intrum. Tidigare CFO på Leeroy Group AB samt ansvarat för business controlling på Bisnode Scandinavia. Flera års erfarenhet från business controlling inom online payments, främst på DIBS/Nets.

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag:
-

Innehav i Flowscape (eget och närståendes):
33 446 teckningsoptioner privat. 

Joakim Hanusek

CTO/VP Product Management & System Architecture

Född 1973. Anställd sedan 2019.

Utbildning:
Kandidatexamen från KTH och civilingenjörsexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet och betydande sysselsättning:
Över 20 års erfarenhet från Ericsson och olika ledande roller.

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag:
Styrelseledamot i Ståaldrigstill AB.

Innehav i Flowscape (eget och närståendes): 50 aktier privat, motsvarande 0,002 procent av Bolagets röster och kapital. 33 446 teckningsoptioner privat.

Picture of Flowscape's VP sales and market, Anders Malmström.

Anders Malmström

VP Global Marketing & Sales Europe

Född 1966. Anställd sedan 2017.

Utbildning:
Kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds universitet.

Erfarenhet och betydande sysselsättning:
Över 10 års erfarenhet av att arbeta som strategi- och managementkonsult och hantera organisationer under förändring och att expandera verksamheter på nya marknader.

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag: Styrelseordförande i Spirano AB.

Innehav i Flowscape (eget och närståendes):
8 750 aktier privat, motsvarande 0,045 procent av Bolagets röster och kapital. 33 446 teckningsoptioner privat.

Vendela Kraft

VP Product Development

Född 1991. Anställd sedan 2017.

Utbildning:
M.Sc. från Linköpings universitet.

Erfarenhet och betydande sysselsättning:
Business Analyst på Coca-Cola Enterprises och konsult på Afry.

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag:
-

Innehav i Flowscape (eget och närståendes): 975 aktier privat, motsvarande 0,005 procent av Bolagets röster och kapital. 33 446 teckningsoptioner privat.

Picture of Flowscape's Head of Sales North America Magnus Arildsson

Magnus Arildsson

Född 1968. Anställd sedan 2020.

Utbildning:
Kandidatexamen i företagsekonomi från Schiller International University i Paris och London. Masterexamen i informationsteknologi från South Bank University i London, Storbritannien. Certifikat i kundansvar från INSEAD.

Erfarenhet och betydande sysselsättning:
19 år på IBM i olika säljroller. Tre år på Ericsson som Head of IoT Platform. Medgrundare av Accessy AB.

Pågående förvaltnings-, tillsyns- och ledningsuppdrag:

Innehav i Flowscape (eget och närståendes): 5 000 aktier privat, motsvarande 0,02 procent av Bolagets röster och kapital. 33 446 teckningsoptioner privat.

Investor Relationship Contact

Image of Peter Reigo, Flowscapes CEO

Peter Reigo

Board member since 2018

Född 1969

Tec. Lic. and M.Sc. degree från KTH i Stockholm.
Styrelseledamot sedan 2018
Nationalitet: Sverige
Pågående uppdrag: Medgrundare och VD för Flowscape. Styrelseledamot i Reigo Invest AB samt styrelsesuppleant i Nybrokliniken AB och Karla Dental AB.
Aktieinnehav: (Flowscape, per 2022-11-22) 4 299 773 aktier via bolag, motsvarande 21,95 procent av Bolagets röster och kapital. 33 446 teckningsoptioner privat.

Inte oberoende gentemot bolaget och aktieägare

Want to know more?

If you have any questions or want to learn more about Flowscape, please contact us!

Enquiries: info@flowscapesolutions.com
Office: +46 (0) 8 409 112 22

Peter Reigo, CEO/Founder: +46 70 942 46 87
peter.reigo@flowscapesolutions.com