TORS, 4 MAJ 2023 06:50 GMT+0

Flowscape Technology AB publicerar Årsredovisning 2022

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB (publ) Org nr 556725-4866
får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Flowscape Technology ABs årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.flowscapesolutions.com, under IR samt bilagt detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscapesolutions.com

Certified Adviser: Skills Corporate Finance Nordic AB, telefon:+46 (8) 517 082 40, email: ca@skillscorp.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ett Prop-Tech-bolag med en världsledande lösning för smarta kontor, optimering av kontorsytor och en effektivare arbetsdag. Lösningen använder den senaste sensorteknologin för att skapa en toppmodern SaaS-lösning för det hybrida arbetssättet. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor samt analys av ytornas nyttjande. Flowscape har även ett kommunikationsverktyg för effektiv områdesspecifik kommunikation till personer i byggnaden eller personer inom ett område i händelse av en kris. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sofia, San Fransisco och London.

För mer information, besök www.flowscapesolutions.com