FRE, 14 OKT. 2022 06:15 GMT+0

Flaggningsmeddelande i Flowscape Technology AB

Flowscape Technology AB (publ) ("Flowscape" eller "Bolaget") meddelar härmed att Nordnet Pensionsförsäkring har utökat sitt innehav i Bolaget och passerat flaggningsgränsen 5 procent.

Vi upptäckte att Nordnet Pensionsförsäkring överstigit flaggningsränsen om 5 procent i samband med att Euroclears kvartalsiffror publicerats. Ägarandel uppgår till 6,38 procent av röster och kapital. Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet överstiger 5 procent, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscapesolutions.com

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ett Prop-Tech-bolag med en världsledande lösning för social distansering på kontoret, optimering av kontorsytor och en effektivare arbetsdag. Lösningen använder de senaste IoT-sensorerna och inomhuspositionerings-teknologin för att skapa en toppmodern SaaS-lösning för smarta kontor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor samt analys av ytornas nyttjande. Flowscape har även ett kommunikationsverktyg för effektiv områdesspecifik kommunikation till personer i byggnaden eller personer inom ett område i händelse av en kris. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sofia, San Fransisco och London.

För mer information, besök www.flowscapesolutions.com