ONS, 6 JULI 2016 12:56 GMT+0

Regulatorisk

Utfall i företrädesemission

Crowdsoft Technology AB:s (Crowdsoft) nyemission med företrädesrätt för aktieägarna tecknades till ca 50 procent. Resterande 50 procent av aktierna kommer att tilldelas emissionsgaranterna. Bolaget kommer således att tillföras cirka 18,4 MSEK före emissionskostnader.

"Emissionen har gett Crowdsoft en breddad ägarbas. Vi fick vårt första kommersiella avtal under teckningstiden och ser nu fram mot att fortsätta utveckla bolaget", säger VD Alf Eriksson.

Teckningsperioden förlängdes till den 30 juni 2016 efter att Crowdsoft träffat avtal med A-Train AB, som driver Arlanda Express.

Nyemissionen blev tecknad till 49,8 procent, där 35 985 639 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter och 10 000 575 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande 46 359 667 aktier, motsvarande 50,2 procent av de erbjudna aktierna, kommer att tilldelas de personer som garanterat företrädesemissionen enligt avtal med bolaget. Företrädesemissionen är därigenom fulltecknad och bolaget tillförs cirka 18,4 miljoner kronor före emissionskostnader som uppgår till ca 1,9 miljoner kronor.

Genom nyemissionen ökar Crowdsofts aktiekapital med 2 308 647,025 kronor. Det totala antalet aktier ökas med 92 345 881 till 215 473 723 stycken.

Meddelande till de som erhållit tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skickas ut omkring den 5 juli 2016.

YTTERLIGARE INFORMATION
För ytterligare information kontakta:

Alf Eriksson
VD Crowdsoft Technology AB
Tel +46 70 7107807
Email: alf.eriksson@crowdsoft.com

Dokument och länkar: