TORS, 11 MAJ 2023 15:18 GMT+0

Valberedningens förslag till styrelse i Flowscape Technology AB

För att stötta Flowscapes långsiktiga expansionsplan föreslår valberedningen att befintliga styrelsemedlemmen Per Adolfsson väljs som ny ordförande, samt Christian Söderlind, Viktor Heide och Peter Reigo sitter kvar i styrelsen. Valberedningen föreslår vidare samma arvodesnivåer som innevarande år samt att Henrik Boman fortsätter som revisor.

Valberedningen föreslår att Per Adolfsson utses att leda årsstämman för Flowscape Technology AB.

I enlighet med beslut från årsstämman 2022, inom Flowscape Technology AB, så skall valberedningen bestå av styrelseordförande, Henrik Tjernberg, samt två representanter från bolagets större ägare per sista september 2022. Efter kontakter med de större ägarna valdes Johan Hägerlöf (representerar J H Engineering AB) och Christian Kock in i valberedningen.

Valberedningen föreslår en ersättning till styrelsen på 120.000 SEK för styrelseordförande och 60.000 SEK för övriga styrelsemedlemmar, som inte är anställda i bolaget. Detta är på samma nivå som innevarande år. Till detta tillkommer teckningsoptioner enligt separat beslut på årsstämman.

Till styrelse föreslås följande medlemmar:

  1. Per Adolfsson (ordförande)
  2. Christian Söderlind
  3. Viktor Heide
  4. Peter Reigo

För presentation av de styrelseledamöterna hänvisas till https://flowscapesolutions.com/investor-relationships/corporate-governance.

Valberedningen föreslår också att fortsätta med Henrik Boman, från PWC, som revisor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscapesolutions.com

Certified Adviser: Skills Corporate Finance Nordic AB, telefon:+46 (8) 517 082 40, email: ca@skillscorp.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ett Prop-Tech-bolag med en världsledande lösning för smarta kontor, optimering av kontorsytor och en effektivare arbetsdag. Lösningen använder den senaste sensorteknologin för att skapa en toppmodern SaaS-lösning för det hybrida arbetssättet. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor samt analys av ytornas nyttjande. Flowscape har även ett kommunikationsverktyg för effektiv områdesspecifik kommunikation till personer i byggnaden eller personer inom ett område i händelse av en kris. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sofia, San Fransisco och London.

För mer information, besök: www.flowscapesolutions.com