FRE, 25 NOV. 2022 14:15 GMT+0

Flowscape genomför listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör Bolagsbeskrivning

Flowscape Technology AB (”Flowscape” eller ”Bolaget”) har idag den 25 november 2022 erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Börsen kommer därmed att godkänna Bolagets ansökan om upptagande till handel. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är fastställd till den 1 december 2022.

Handel i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market kommer att upphöra och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 30 november 2022.

Nasdaqs beslut är villkorat av att Bolaget (i) uppdaterar sin hemsida i enlighet med Regelverket och (ii) offentliggör en i allt väsentligen oförändrad bolagsbeskrivning.

Bolagets aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet FLOWS med nuvarande ISIN-kod SE0018042046. Inga nya aktier eller andra finansiella instrument kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Med anledning av listningen på Nasdaq First North Growth Market har Bolaget upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Flowscapes hemsida; www.flowscapesolutions.com

" Listbytet är ett naturligt steg i Flowscapes utveckling i och med vår expansion i USA och i takt med att vi växer. Det är en kvalitetsstämpel som synliggör Flowscapes värden för omvärlden ytterligare", säger Peter Reigo, vd på Flowscape.

Flowscape har utsett Skills Corporate Finance AB till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Dokument och länkar:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscapesolutions.com

Certified Adviser: Skills Corporate Finance Nordic AB, telefon:+46 (8) 517 082 40, email: ca@skillscorp.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ett Prop-Tech-bolag med en världsledande lösning för social distansering på kontoret, optimering av kontorsytor och en effektivare arbetsdag. Lösningen använder de senaste IoT-sensorerna och inomhuspositionerings-teknologin för att skapa en toppmodern SaaS-lösning för smarta kontor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor samt analys av ytornas nyttjande. Flowscape har även ett kommunikationsverktyg för effektiv områdesspecifik kommunikation till personer i byggnaden eller personer inom ett område i händelse av en kris. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sofia, San Fransisco och London.

För mer information, besök www.flowscapesolutions.com