ONS, 29 JUNI 2016 14:03 GMT+0

Regulatorisk

Offentliggörande av tilläggsprospekt

Härmed offentliggör Crowdsoft Technology AB (Crowdsoft) tilläggsprospekt med anledning av det pressmeddelande som bolaget offentliggjorde den 21 juni 2016, efter att bolagets prospekt godkänts av Finansinspektionen inför Crowdsofts erbjudande till allmänheten om teckning av aktier.

Pressmeddelandet gällde att bolaget offentliggjorde sitt första kommersiella avtal med A-Train AB. Med anledning av ovanstående har bolaget ansökt om registrering av ett tillägg till prospektet, och idag har Finansinspektionen godkänt detta.

Tilläggsprospektet finns att tillgå på bolagets (www.crowdsoft.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Se tilläggsprospektet i bifogad pdf-fil.

YTTERLIGARE INFORMATION
För ytterligare information kontakta:
Alf Eriksson
VD Crowdsoft Technology AB
Tel: +46 707107807
Email: alf.eriksson@crowdsoft.com