TIS, 21 JUNI 2016 08:40 GMT+0

Regulatorisk

Crowdsoft Technology AB förlänger teckningstiden ytterligare

Styrelsen har beslutat om att förlänga teckningstiden i Crowdsoft Technology AB:s företrädesemission ytterligare till den 30 juni 2016. Orsak till förlängningen är att bolaget träffat sitt första kommersiella avtal enligt separat pressmeddelande och vill ge marknaden tid att utvärdera detta.

Crowdsoft Technology AB kommer till följd av detta att upprätta och offentliggöra ett tillägg till det prospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen och den planerade listningen på Aktietorget.

Prospekt http://www.crowdsoft.se/wp-content/uploads/2016/05/Crowdsoft-Prospekt-20160525.pdf och övrig information om pågående nyemission finns tillgängligt på bolagets (www.crowdsoft.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

YTTERLIGARE INFORMATION
För ytterligare information kontakta:

Alf Eriksson
VD Crowdsoft Technology AB
Tel +46 70 7107807
Email: alf.eriksson@crowdsoft.com 

Dokument och länkar: