Press release
Flowscape Technology

Press releases

Flowscape och GoToWork lär dig att arbeta smart på ett smart kontor

15 MARS 2017

​Välkommen till vårt frukostseminarium "Work smart in a smart building", där vi diskuterar det moderna arbetslivet och hur man på ett smidigt sätt kan arbeta smart - genom anpassning och sammansvetsning av arbetssätt, miljö och teknik. Under föreläsningen går vi igenom trender, samt ger er konkreta tips för hur ert företag kan inleda förändringsarbetet framåt.

Crowdsoft offentliggör prospekt

10 MARS 2017Regulatorisk

Prospektet avseende företrädesemission i Crowdsoft Technology AB (publ) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.crowdsoft.com. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på emissionsinstitutets hemsida www.aqurat.se, på Redeye AB:s hemsida, www.redeye.se samt även på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se.

Webinar: A new generation workspace

7 MARS 2017

​I detta webinar, presenterar Mats Mägiste, Head Architechture IT/AT, hur Telia i juni 2016 förflyttade sitt huvudkontor med 3500 anställda till en ny byggnad och introducerade ett aktivitetsbaserat arbetssätt. För att stödja den flexibla ABW kulturen, installerade de även Flowscapes positioningeringssystem; inklusive rumsbokning, Wayfinding och Colleague Finder.

Marknadsmeddelande 44/17 - Information om företrädesemission Crowdsoft Technology AB

3 MARS 2017Regulatorisk

Sista dag för handel i bolagets aktie, CROWD, med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 7 mars, 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 8 mars, 2017.

Om Flowscape var en låt, skulle den låta så här.

3 MARS 2017

​Som "modern office flowmakers", är vi fast beslutna att anställda runt om i världen (inklusive oss) ska älska att arbeta i moderna kontor. Vi fördömer allt som kan skapa onödig friktion. Musik, å andra sidan, har bevisats öka glädjen och koncentrationsnivån hos människor, samt sänka stressnivån - vilket vi älskar! Vi har därför samlat alla våra anställdas favoritlåtar på en låtlista.

Kommuniké Extra bolagsstämma i Crowdsoft Technology AB (publ)

2 MARS 2017Regulatorisk

Idag, den 2 mars, hölls extra bolagsstämma i Crowdsoft Technology AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av beslutet. Beslutet fattades enhälligt.