Press release
Flowscape Technology

Press releases

Rättelse: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande - Bokslutskommuniké 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2022 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.Nr. 556725-4866

21 FEB. 2023Regulatorisk

Flowscape Technology AB (publ) utfärdar en rättelse av pressmeddelandet som publicerades tidigare idag. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Följande text skulle ha varit med i pressmeddelandet: "Denna information är sådan insiderinformation som Flowscape Technology AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 2 februari 2023 kl. 08:20 CEST." Nedan publiceras det korrekta pressmeddelandet i sin helhet. Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – december 2022. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Bokslutskommuniké 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2022 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.Nr. 556725-4866

21 FEB. 2023Regulatorisk

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – december 2022. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Flowscape vinner affär med bank i Baltikum

10 FEB. 2023

En snabbväxande statlig bank i Baltikum har valt Flowscape för det nya hybrida arbetssättet (https://flowscapesolutions.com/). Ordervärdet första året är 12,200 Euro (136,800 SEK) och därefter 7,400 Euro (83,000 SEK) årligen återkommande intäkter

Flowscape får genombrottsorder på amerikanskt prestigesjukhus

3 FEB. 2023

Ett av USAs ledande sjukhus och forskningsinstitut inom cancerbehandling väljer Flowscape för att analysera hur mycket deras konto används (https://flowscapesolutions.com/solutions/workplace-analytics). För Flowscape är detta ett viktigt genombrott inom sjukvårdssektorn i USA. Ordervärdet det första året är på 42,600 USD (440,000 SEK) och därefter 15,800 USD (160,000 SEK) årligen återkommande.

Flowscape har fortsatt framgång i Australien

23 DEC. 2022

Återigen väljer en befintlig kund att utöka sin befintliga installation. Denna gång är det en australiensk kund som utökar i Adelaide. Lösningen används för att hantera deras hybrida arbetssätt (https://flowscapesolutions.com/) och för att analysera kontorens nyttjande (https://flowscapesolutions.com/solutions/workplace-analytics). Ordervärdet det första året är på 72,000 AUD (500,000 SEK) och därefter 18,200 AUD (130,000 SEK) årligen återkommande.

Flowscape Technology AB har erhållit slutligt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market

29 NOV. 2022

Flowscape Technology AB (publ) (”Flowscape” eller ”Bolaget”) erhöll idag den 29 November 2022 ett slutligt godkännande för listning på Nasdaq First North Growth Market.