Press release
Flowscape Technology

Press releases

Valberedningens förslag till styrelse i Flowscape Technology AB

19 MAJ 2022

För att stötta Flowscapes aggressiva expansionsplan föreslår valberedningen att Henrik Tjernberg sitter kvar som ordförande, Per Adolfsson, Christian Söderlind och Viktor Heide väljs in som nya styrelseledamöter samt Peter Reigo sitter kvar i styrelsen. Valberedningen föreslår vidare samma arvodesnivåer som innevarande år samt att Henrik Boman fortsätter som revisor.

RÄTTELSE av delårsrapport för det första kvartalet 2022

18 MAJ 2022Regulatorisk

Delårsrapport 1 JANUARI – 31 MARS 2022 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.Nr. 556725-4866

18 MAJ 2022Regulatorisk

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – mars 2022. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående

Flowscape vinner kontrakt i Norge

17 MAJ 2022

Flowscapes lösning för det smarta kontoret vinner ytterligare affärer i Norge. En Norsk kommun har valt Flowscape lösning för deras nya hybrida kontor  (https://flowscapesolutions.com/blog/benefits-of-a-hybrid-workplace-model)Ordervärdet första året är 1,180,000 SEK (113,000 Euro) med årligen återkommande intäkter på 540,000 SEK (51,600 Euro)

Flowscape Technology AB publicerar Årsredovisning 2021

11 MAJ 2022

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB (publ), 556725-4866, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2021.

Intäkterna från global Flowscape-kund växer kraftigt

4 MAJ 2022Regulatorisk

En av Flowscapes befintliga kunder utökar antalet användare kraftigt när de öppnar och anpassar sina kontor för det hybrida arbetssättet. Kunden utökar därmed antalet användarlicenser till 13,000 stycken från dagens 7,000. Ordervärdet första året är 3,815,000 SEK och därefter 495,000 SEK årligen återkommande.