Press release
Flowscape Technology

Press releases

Stor Flowscape-kund fortsätter global utrullning

17 JUNI 2022

För att anpassa sig till det nya hybrida arbetssättet fortsätter en av Flowscapes globala kunder att rulla ut lösningen till allt fler kontor. Därmed utökas antalet användarlicenser till 15,000. Ordervärdet första året är 1,070,000 SEK och därefter 140,000 SEK årligen återkommande.

Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Flowscape Technology AB

13 JUNI 2022Regulatorisk

Årsstämman i Flowscape Technology AB (publ) (”Flowscape ” eller ”Bolaget”) den 1 juni 2022 beslutade att genomföra sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att hundra (100) aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigandet, fastställt att avstämningsdag ska vara den 20 juni 2022.

Kommuniké från årsstämma 2022 i Flowscape Technology AB (publ)

1 JUNI 2022

Idag, den 1 juni, hölls årsstämma i Flowscape Technology AB (publ). Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Valberedningens förslag till styrelse i Flowscape Technology AB

19 MAJ 2022

För att stötta Flowscapes aggressiva expansionsplan föreslår valberedningen att Henrik Tjernberg sitter kvar som ordförande, Per Adolfsson, Christian Söderlind och Viktor Heide väljs in som nya styrelseledamöter samt Peter Reigo sitter kvar i styrelsen. Valberedningen föreslår vidare samma arvodesnivåer som innevarande år samt att Henrik Boman fortsätter som revisor.

RÄTTELSE av delårsrapport för det första kvartalet 2022

18 MAJ 2022Regulatorisk

Delårsrapport 1 JANUARI – 31 MARS 2022 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.Nr. 556725-4866

18 MAJ 2022Regulatorisk

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – mars 2022. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående