Press release
Flowscape Technology

Press releases

Flowscape rekryterar ny CFO

3 JULI 2023

Peter Eriksson börjar som CFO från 14 augusti 2023 och stärker bolagets ledningsgrupp med sin bakgrund inom finansiering, organisationsförändring och strategi.

Kommuniké från årsstämma 2023 i Flowscape Technology AB (publ)

1 JUNI 2023

Idag, den 1 juni, hölls årsstämma i Flowscape Technology AB (publ). Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Delårsrapport 1 JANUARI – 31 MARS 2023 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.Nr. 556725-4866

19 MAJ 2023Regulatorisk

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – mars 2023. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Flowscapes lösning för hybrida kontor vinner affär i Europa

12 MAJ 2023

Ett stort amerikanskt Fortune 500 teknikbolag väljer Flowscapes smarta sensorlösning för att mäta hur ett av deras kontor i Europa används. Ordervärdet första året är Euro 37,500 (420,000 SEK) och därefter Euro 30,900 (350,000 SEK) årligen återkommande intäkter.

Valberedningens förslag till styrelse i Flowscape Technology AB

11 MAJ 2023

För att stötta Flowscapes långsiktiga expansionsplan föreslår valberedningen att befintliga styrelsemedlemmen Per Adolfsson väljs som ny ordförande, samt Christian Söderlind, Viktor Heide och Peter Reigo sitter kvar i styrelsen. Valberedningen föreslår vidare samma arvodesnivåer som innevarande år samt att Henrik Boman fortsätter som revisor.

Flowscape ändrar datum för offentliggörande av rapport

8 MAJ 2023

Flowscape Technology AB (publ) har på grund av helgdag beslutat att senarelägga publiceringen av delårsrapporten för det första kvartalet 2023 till den 19 maj 2023.