Press release
Flowscape Technology

Press releases

Flowscape genomför listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör Bolagsbeskrivning

25 NOV. 2022

Flowscape Technology AB (”Flowscape” eller ”Bolaget”) har idag den 25 november 2022 erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Börsen kommer därmed att godkänna Bolagets ansökan om upptagande till handel. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är fastställd till den 1 december 2022.

Delårsrapport 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.Nr. 556725-4866

16 NOV. 2022Regulatorisk

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – september 2022. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Flowscape vinner affär i Norge

4 NOV. 2022

Ytterligare en norsk kommun väljer att installera Flowscapes lösning för det nya hybrida arbetssättet (https://flowscapesolutions.com/). Ordervärdet första året är 230,000 SEK och därefter 180,000 SEK årligen återkommande

Flowscape får expansionsorder hos global kund

14 OKT. 2022

En stor global kund utökar sin installation för att möta det hybrida arbetssättet (https://flowscapesolutions.com/) genom att expandera Flowscapes lösning till ytterligare kontor och fler användare. Ordervärdet första året är 1 220 000 SEK (111,000 Euro) och därefter 77 400 SEK (7002 Euro) årligen återkommande.

Flaggningsmeddelande i Flowscape Technology AB

14 OKT. 2022

Flowscape Technology AB (publ) ("Flowscape" eller "Bolaget") meddelar härmed att Nordnet Pensionsförsäkring har utökat sitt innehav i Bolaget och passerat flaggningsgränsen 5 procent.

Flowscape rekryterar ny CFO

6 OKT. 2022

Pejman Tehrani börjar som CFO från 1 oktober 2022 och stärker bolagets ledningsgrupp med sin bakgrund inom finansiering, ekonomi och revision.