Press release
Flowscape Technology

Press releases

Kallelse till årsstämma i Flowscape Technology AB (publ)

4 MAJ 2022

Aktieägarna i Flowscape Technology AB (publ), org.nr 556725-4866 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 1 juni 2022 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Saltmätargatan 8 i Stockholm.

Flowscape vinner ytterligare affär i Australien

13 APR. 2022

En befintlig kund väljer nu att utöka sin Flowscape-installation till ytterligare ett kontor i Australien. Lösningen används sedan flera år för att hantera deras aktivitetsbaserade kontor och nu efterfrågas även Flowscapes lösning för det hybrida arbetssättet (https://flowscapesolutions.com/), och för omfattande analys av hur kontoret används. Ordervärdet det första året är på 570,000 SEK och därefter 180,000 SEK årligen återkommande.

Flowscape får förnyat treårskontrakt med svenskt bolag

24 MARS 2022

Efter att ett treårsavtal löpt ut får Flowscape en ny order på ytterligare tre år, samt uppgradering av hårdvaran. Bolaget har använt, och kommer fortsätta använda, systemet för skapa en fantastisk digital upplevelse på kontoret samt mäta av hur kontoret används. Det totala ordervärdet över tre år är 795,000 SEK, varav 663,000 SEK är SaaS-intäkter

Flowscape genomför en riktad nyemission om cirka 12,5 MSEK till kvalificerade investerare

21 MARS 2022Regulatorisk

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Flowscape Technology AB (publ) (”Flowscape” eller ”Bolaget”) har genomfört en riktad nyemission om totalt 156 625 000 aktier till kvalificerade investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen har bestämts till 0,08 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 15,0 procent jämfört mot stängningskursen för aktien den 18 mars 2022. Teckningskursen fastställdes genom förhandlingar med investerarna och bedöms vara marknadsmässig. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Flowscape cirka 12,5 MSEK före emissionskostnader.

Flowscape vinner nya kontrakt i Norden

17 MARS 2022

Flowscapes lösning för det smarta kontoret (https://flowscapesolutions.com/) fortsätter vinna affärer i Sverige. Ett ledande svenskt fastighetsbolag har valt Flowscape för det hybrida arbetssättet (https://flowscapesolutions.com/) på tre av sina egna kontor och coworking spaces. Det sammanlagda ordervärdet första året för dessa kontrakt är 573,300 SEK (54,800 EURO) med förbetalda årliga SaaS licenser på 168,600 SEK (16,130 EURO).

Flowscape vinner affärer i UK

11 MARS 2022

Flowscapes lösning för det hybrida arbetssättet (https://flowscapesolutions.com/) vinner kunder i UK. När kontoren öppnar upp visar den senaste veckornas goda orderingång på ett ökat intresse för smarta kontorslösningar. Det sammanlagda ordervärdet första året för dessa kontrakt är 36,170 GBP (460,000 SEK) och därefter 17,220 GBP (218,600 SEK) årligen återkommande SaaS intäkter.