Press release
Flowscape Technology

Press releases

Nyemission om ca 26 mkr

6 FEB. 2017Regulatorisk

Styrelsen i Crowdsoft Technology AB har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission om ca 26 mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen bedömer emissionen vara tillräcklig för att finansiera verksamheten fram till dess att den blir självfinansierad. Emissionen omfattas av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare motsvarande 10 procent och garantiåtaganden motsvarande 90 procent. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske inom kort.

Crowdsoft levererar C-One till världens största fotbollsturnering för ungdomar

30 JAN. 2017Regulatorisk

Crowdsoft Technology AB har avtalat med Gothia Cup om att använda C-One som en kommunikationslösning för Gothia Cups fotbollsturnering. Detta avtal är det andra på kort tid inom idrottsevent-segmentet och det bekräftar behovet av kommunikation och lägesförståelse.

Crowdsoft öppnar nytt segment inom idrottstävlingar

27 JAN. 2017Regulatorisk

Crowdsoft Technology AB har inlett en utvärderingsperiod med Ironman Sweden AB om att använda C-One som kommunikationslösning för cykelloppet Velothon Stockholm. Crowdsoft öppnar därmed ett nytt segment inom idrottstävlingar och turneringar.

Ändrat datum för bokslutskommuniké

20 JAN. 2017Regulatorisk

Crowdsoft Technology AB (publ) har beslutat att ändra datum för bokslutskommunikén för år 2016 till 6 februari 2017. Tidigare datum för bokslutskommunikén var 22 februari 2017.

Nyhetsbrev den 30 december 2016

30 DEC. 2016Regulatorisk

Välkommen till Crowdsoft nyhetsbrev som beskriver vad som har hänt senaste tiden i verksamheten

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

29 NOV. 2016Regulatorisk