Press release
Flowscape Technology

Press releases

Kallelse till årsstämma i Crowdsoft Technology AB (publ)

20 APR. 2017Regulatorisk

Aktieägarna i Crowdsoft Technology AB (publ), org. nr 556725-4866 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Tegelbacken 4A i Stockholm.

Marknadsmeddelande 99/17 – Information om handel med BTA 2 i Crowdsoft Technology AB

19 APR. 2017Regulatorisk

Handel i bolagets betalda tecknade aktie 2, (CROWD BTA 2), kommer att inledas den 26 april 2017. Handel kommer att ske fram tills att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Markandsmeddelande 98/17 - Sista dag för handel med BTA i Crowdsoft Technology AB

19 APR. 2017Regulatorisk

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, (CROWD BTA 1), är den 25 april 2017.

Sista dag för handel med Crowdsoft BTA och första dag för handel med Crowdsoft BTA 2

19 APR. 2017Regulatorisk

Crowdsoft Technology AB (”Crowdsoft”) har under mars 2017 genomfört en företrädesemission. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 25 april. Första dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA 2) är den 26 april 2017.

Nyhetsbrev den 31 mars 2017

31 MARS 2017

Välkommen till Crowdsoft nyhetsbrev som beskriver vad som har hänt senaste tiden i verksamheten

Företrädesemissionen genomförd

30 MARS 2017Regulatorisk

Pressmeddelandet har korrigerats avseende teckning angiven i procent. Procentsatsen för teckningen om 12,2 mkr har korrigerats från 4,7 % till 47 %. Crowdsoft tillförs härmed cirka 25,9 mkr före avdrag av emissionskostnader. Medel från emissionen kommer att användas till att utöka satsningarna på marknadsföring och försäljning.