Press release
Flowscape Technology

Press releases

Flowscape får stororder i Kanada

20 SEP. 2022

Ett stort kanadensiskt bolag lägger order på Flowscapes lösning för det hybrida arbetssättet (https://flowscapesolutions.com/) till 20 av sina kontor i Kanada. Totala ordervärdet första året är 75,000 USD (SEK 810,000) och därefter 57,000 USD (620,000 SEK) årligen återkommande

Flowscape presenterar på Aktiedagen Stockholm

9 SEP. 2022

Lyssna på Flowscapes VD Peter Reigo om hur marknaden och efterfrågan utvecklas nu när kontoren öppnas och fler bolag anpassar sig till ett hybridarbetssätt.

Flowscape vinner affär för hybrida kontoret

8 SEP. 2022

Flowscapes lösning för det hybrida kontoret (https://flowscapesolutions.com/) vinner kontrakt med kommunalt bolag i Sverige. Första årets intäkt är 645,000 SEK (60,320 Euro) och därefter 145,600 SEK (13,600 Euro) årligen återkommande.

Flowscape lösning för hybrida arbetssätt vinner affär i Sverige

2 SEP. 2022

Flowscapes lösning för det  (https://flowscapesolutions.com/)hybrida arbetssättet (https://flowscapesolutions.com/) fortsätter att vinna nya kunder i Sverige. Kunden är ett ledande konsultbolag som valt Flowscape. Första årets intäkt är 123,500 SEK (11,500 Euro) och därefter 33,500 SEK (3,200 Euro) årligen återkommande.

Flowscapes kunder i USA utökar

31 AUG. 2022

Ännu en befintlig kund väljer att utöka sin Flowscape-installation. Denna gång är det en stor arkitektbyrå i USA som väljer att lägga till  (https://flowscapesolutions.com/solutions/room-booking)rumsbokning (https://flowscapesolutions.com/solutions/room-booking) och  (https://flowscapesolutions.com/products/automatic-desk-check-in)smarta arbetsplats sensorer (https://flowscapesolutions.com/products/automatic-desk-check-in) till sin lösning för det nya  (https://flowscapesolutions.com/)hybrida arbetssättet (https://flowscapesolutions.com/). Totala ordervärdet första året är 66,600 USD (710,000 SEK) och därefter 21,500 USD (230,000 SEK) årligen återkommande.

Delårsrapport 1 JANUARI – 30 JUNI 2022 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.Nr. 556725-4866

17 AUG. 2022Regulatorisk

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – juni 2022. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående