Press release
Flowscape Technology

Press releases

Flowscape får genombrottsorder på amerikanskt prestigesjukhus

3 FEB. 2023

Ett av USAs ledande sjukhus och forskningsinstitut inom cancerbehandling väljer Flowscape för att analysera hur mycket deras konto används (https://flowscapesolutions.com/solutions/workplace-analytics). För Flowscape är detta ett viktigt genombrott inom sjukvårdssektorn i USA. Ordervärdet det första året är på 42,600 USD (440,000 SEK) och därefter 15,800 USD (160,000 SEK) årligen återkommande.

Flowscape har fortsatt framgång i Australien

23 DEC. 2022

Återigen väljer en befintlig kund att utöka sin befintliga installation. Denna gång är det en australiensk kund som utökar i Adelaide. Lösningen används för att hantera deras hybrida arbetssätt (https://flowscapesolutions.com/) och för att analysera kontorens nyttjande (https://flowscapesolutions.com/solutions/workplace-analytics). Ordervärdet det första året är på 72,000 AUD (500,000 SEK) och därefter 18,200 AUD (130,000 SEK) årligen återkommande.

Flowscape Technology AB har erhållit slutligt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market

29 NOV. 2022

Flowscape Technology AB (publ) (”Flowscape” eller ”Bolaget”) erhöll idag den 29 November 2022 ett slutligt godkännande för listning på Nasdaq First North Growth Market.

Flowscape genomför listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör Bolagsbeskrivning

25 NOV. 2022

Flowscape Technology AB (”Flowscape” eller ”Bolaget”) har idag den 25 november 2022 erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Börsen kommer därmed att godkänna Bolagets ansökan om upptagande till handel. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är fastställd till den 1 december 2022.

Delårsrapport 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.Nr. 556725-4866

16 NOV. 2022Regulatorisk

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – september 2022. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Flowscape vinner affär i Norge

4 NOV. 2022

Ytterligare en norsk kommun väljer att installera Flowscapes lösning för det nya hybrida arbetssättet (https://flowscapesolutions.com/). Ordervärdet första året är 230,000 SEK och därefter 180,000 SEK årligen återkommande